gabl az ezdevaj

The Words of Rose Parvin (Persian/Farsi)

[link]

Hal keh koodake peere donya - rahe khod ra yafteh dar dele ma - to joda sho ze haras o az jahl- roo beh kaabeh kon bedeedaram bia- kardehie to talabe afv va man ...

The Words of Rose Parvin (Persian/Farsi)

[link]

Rose Parvin Peace Creator Website. English Rose Rose e Iran - Rose e Khoda - Gorbeh Moghadas dar khoon. Salam Doostanam va Yaranam-Zamane Azadi Fara Resideh -Azadi az ...

TAG:

  • gabl
  • az
  • ezdevaj